Ανακύκλωση σε μπλε κάδους

Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για συνέχιση της Ανακύκλωσης στην διάρκεια της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, είναι απόλυτη προτεραιότητα να συμβάλουμε όλοι με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα στον τομέα ευθύνης μας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζόμενων, που εκτίθενται στους περισσότερους κινδύνους, στον κρίσιμο κρίκο της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), αφού είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά που απορρίπτονται στους μπλε κάδους.

«Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους. Τα υλικά αυτά ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά αυτά στην φάση της χειροδιαλογής, αξίζουν την στοιχειώδη φροντίδα και έννοια όλων μας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν υγιείς την εργασία τους προς εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Δήμου μας.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο ας είμαστε όλοι δύο φορές πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι ώστε να μην ρίχνουμε σκουπίδια στους μπλε κάδους.»

 

Μοιράσου την σελίδα