Σύγκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η  19η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής,  στις 16 Απριλίου 2020 ημέρα Μ.Πέμπτη  και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση Διενέργειας και Τεχνικών Προδιαγραφών, Καθορισμού Τρόπου Εκτέλεσης και Όρων Διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, απολυμαντικών κ.λ.π., για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID-19) (Α.Μ. 46/2020)

2. Έγκριση Διενέργειας και Τεχνικών Προδιαγραφών, Καθορισμού Τρόπου Εκτέλεσης και Όρων Διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Γενική Υπηρεσία με τίτλο  :

 “Εφαρμογή απολύμανσης (μικροβιοκτονία) σε χώρους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID-19)” (Α.Μ. 31/2020)

 

Το επείγον των θεμάτων, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Μοιράσου την σελίδα