ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΕ 2/2020

Πίνακες κατάταξης υποψήφιων για τη ΣΜΕ 2/2020 που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής και θεατρολόγων .Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πίνακας Κατάταξης Υυποψήφιων 

Παρακαλώ κάντε κλικ :

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΤΕΝΙΣ) 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) Ορθή Επανάληψη 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πίνακας Απορριπτέων Υυποψήφιων 

Παρακαλώ κάντε κλικ :

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Share this post