Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 22η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Μαίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

 

1.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της ταχυδρομικής θυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία -Υποκατάστημα Αγίων Αναργύρων

 

2.   Λήψη Απόφασης περί έγκρισης Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την Εργασία / Γενική Υπηρεσία με τίτλο:  “Αποψιλώσεις κοινοχρήστων  χώρων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων” (Α.Μ. 39/2020)

 

3.  Λήψη Απόφασης περί έγκρισης Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την Εργασία / Γενική Υπηρεσία με τίτλο:  “Αποψιλώσεις κοινοχρήστων  χώρων στην Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 38/2020)

 

4.  Ανάθεση για παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης άχρηστων μεταλλικών στοιχείων από τους χώρους των δημοτικών κτιρίων

 

5. Εφαρμογή απολύμανσης (μικροβιοκτονία) σε χώρους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid 19), προϋπ/σμού μελ. 24.800,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%

6.  Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, απολυμαντικών κ.λ.π. για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid 19), προϋπ/σμού μελ. 20.507,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 6%

 

Μοιράσου την σελίδα