Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 24η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Μαίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 1. Έγκριση 3ου Πρακτικού Συνοπτικής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την μελέτη με τίτλο: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 147/2019)

 

2.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 

3. ΄Εγκριση Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την γενική υπηρεσία με τίτλο : “Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και λοιπούς χώρους” (Α.Μ. 68/2020)

 

4. Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων» (A.M. 4/2020)

 

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς για την αξιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Α.Μ. 23/2014)

 

6.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά τοποθέτηση φωτιστικών  σωμάτων και μετατόπιση στύλων ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Καματερού

 

 

 


 

Share this post