Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί  στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α.   στις 19-5-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                            

                                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 19-5-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8019/15-5-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                     

 

 1. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, κατά τη λειτουργία της ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Ορισμός  υπευθύνων για την διαχείριση έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών   εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. ΄Εγκριση αίτησης εγγραφής και επανεγγραφής στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού σχολ.έτους 2020-2021 – εισηγήτρια εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφονηπιακών Σταθμών
 5. Ορισμός ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση βάσης μορίων των αιτούντων εγγραφής και επανεγγραφής στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού σχολ.έτους 2020-2021 και την επαναξιολόγηση τροφείων καθώς και των αιτήσεων εισαγωγής παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – εισηγήτρια εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφονηπιακών Σταθμών
 6. Λήψη απόφασης μοριοδότησης των αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού σχολ.έτους 2020-2021 – εισηγήτρια εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφονηπιακών Σταθμών
 7. Λήψη απόφασης που αφορά στην αναπροσαρμογή τροφείων – οικονομικής συμμετοχής των Νηπιακών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού – εισηγήτρια εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφονηπιακών Σταθμών
<>8.Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων στα επιβαλλόμενα τέλη των υπηρεσιών του Δήμου, στα πλαίσια στήριξης των δημοτών και επιχειρήσεων  κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται η λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διόρθωση χρηματικού ποσού σχετικά με την υπ’ αρ.251/2019 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου και το από 14/05/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Δωρεάν ταφή άπορου δημότη - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών
 2. Δωρεάν ταφή άπορου δημότη - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών
 3. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη  - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών
 4. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη  - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών
 5.  Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη  - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Κοινωνικών Υπηρεσιών
 6. ΄Εγκριση σύμβασης συνεργασίας με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων  - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος
 7. Εγκριση σύμβασης συνεργασίας με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων - εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 8.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας "Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου", με Α.Μ.:103/2019 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  
 9.      Παράταση της με αρ. πρωτ. 23651/23.10.2019 Σύμβασης, που αφορά

αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, µέσω αντικατάστασης         

 πετρελαίου θέρμανσης από φυσικό αέριο στο 2ο ΓΕΛ Δ.Κ. Καματερού

(Δωδεκανήσου & Λαμίας Δ.Κ.Κ.)  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  

 1. Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 28608/24-12-2019 Σύμβασης για τη γενική υπηρεσία “Υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας” εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: “Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων” με Α.Μ. 61/2017 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 3.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: “Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 206 στη Δ.Κ.Καματερού” με Α.Μ. 33/2018 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών   
 4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων” με Α.Μ. 73/2018 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 5.  ΄Εγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή σχολ.κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Συμπλήρωση της αρ. 80/20 προηγ.αποφ. Δ.Σ. και τροποποίηση της 271/19

προηγ. απόφασης Δ.Σ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 1. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου: “Περίφραξη παιδικών

           χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου”   εισηγητής

             Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.   Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (Α.Μ.82/2011)  

 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήματος από την ΚΕΔΕ στον Δήμο μας

- εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

α. Συζήτηση, σχετικά με την προετοιμασία και τις ενέργειες του Δήμου, εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου (αίτημα της Παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”)

 

β. Συζήτηση, σχετικά με θέμα των εξελίξεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” (αίτημα της Παράταξης: “Αλληλεγγύη”)

 

γ. Συζήτηση, σχετικά με το θέμα της προσωρινής λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  “Σ.Μ.Α.” (αίτημα της Παράταξης: “Αλληλεγγύη”)

 

δ. Συζήτηση, σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων και την κατάστασή του (αίτημα της Παράταξης: “Ανυπότακτη Πόλη”)

 

ε. Συζήτηση, σχετικά με την ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, εν μέσω Πανδημίας (αίτημα της Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”)

 

στ. Συζήτηση, σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου μας, εν μέσω Πανδημίας (αίτημα του Συλλόγου Ε.Β.Ε. Αγίων Αναργύρων-Καματερού)

 

ζ. Συζήτηση, σχετικά με την ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Περιβάλλον (αίτημα της Παράταξης: “Ανυπότακτη Πόλη”)

 

η. Συζήτηση, σχετικά με την ανάπλαση της Πλατείας Δημοκρατίας στη Δ.Κ.Κ. (αίτημα των Παρατάξεων: “Λαϊκή Συσπείρωση” και “Ανυπότακτη Πόλη”)

 

θ. Συζήτηση, σχετικά με τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών (αίτημα της Παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”)

 

      

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

Μοιράσου την σελίδα