Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 25η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Μαίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο» (A.M. 57/2020)

2.  Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την Μίσθωση δομικών μηχανημάτων για την Δ.Κ Αγ. Αναργυρων (Α.Μ. 33/2020)

3. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την Μίσθωση δομικών μηχανημάτων για την Δ.Κ Καματερού (Α.Μ. 34/2020)

 

Μοιράσου την σελίδα