Σημαντική διάκριση για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Σημαντική Διάκριση για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αγίων Αναργύρων Ομάδα εκπαιδευόμενων του Β΄ κύκλου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) Αγίων Αναργύρων, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Θάλεια Χατζηγιάννογλου κατέλαβε την τρίτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του Βρετανικού Συμβουλίου  «Life Skills: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες». σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Αρχικής Κατάρτισης του Οργανισμού Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την υποστήριξη της HSBC.
Στόχος του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματος «Life Skills», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Αρχικής Κατάρτισης του Οργανισμού Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την υποστήριξη της HSBC, είναι  η καλλιέργεια της αντίληψης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους νέους να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν, ώστε  να ανταπεξέλθουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που τους αφορούν.
Η πρόταση του ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής νεφροειδών και σκωραμίδων  μιας χρήσης, κατασκευασμένων εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλωμένο χαρτοπολτό.  Στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας, της εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως οι Ρομά (κοινωνικός αντίκτυπος) και η προστασία του περιβάλλοντος, με την κατασκευή προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτοπολτό (περιβαλλοντικός αντίκτυπος).
Η διάκριση του ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων αποδεικνύει ότι η θεσμοθέτηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες μάθησης σε ανθρώπους, τους οποίους το «τυπικό» εκπαιδευτικό σύστημα  απέτυχε να εφοδιάσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα βοηθούσαν στην κοινωνική τους ένταξη, προσωπική ανάπτυξη και εξασφάλιση μια θέσης στην αγορά εργασίας.

Share this post