Αποφάσεις για την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

 

  Στο Καματερό , σήμερα την 18η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00π.μ το Συμβούλιο της   Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού συνήλθε σε έκτακτη εκ περιφοράς  συνεδρίαση,  ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 10651/18-06-2020)  έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/19.07.2018 τεύχος Α΄), στο Συμβούλιο της  Κοινότητας και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του γραφείου τύπου της  Κοινότητας.

   «Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, συνήλθε εκτάκτως την 18η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, σε έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ζαζόπουλου Ιωάννη του Κυριάκου.

 Ο εκλιπών είχε πολυετή προσφορά και παρουσία  στα κοινά καθόσον διετέλεσε Αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου Καματερού, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και Κοινοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού και διακρίθηκε για το ήθος, την εργατικότητα και την συνολική προσφορά του στον τόπο.

Ως εκ τούτου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος και να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών, στην οικογένειά του.

 

2.Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

 

3.Η σημαία στο Κοινοτικό Κατάστημα Καματερού θα κυματίζει μεσίστια ως ένδειξη πένθους την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 ημέρα που θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

 

4.Οι υπηρεσίες της Κοινότητας Καματερού θα κλείσουν την  Παρασκευή 18 Ιουνίου 2020 στις 13.30.

 

5.Αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος να αναρτηθεί στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

6.Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και να κοινοποιηθεί στο κ.Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού. 

 

Share this post