Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 29η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                         

 

1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά παρακολούθηση σεμιναρίου σχετικό με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για Δήμους

2. Έγκριση 4ου Πρακτικού περί διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εδαφοτεχνική μελέτη στο Ο.Τ.1077 (γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. Καματερού» (Α.Μ.147/2019) προεκτιμώμενης αμοιβής 24.504,73€, πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

3.  Διαγραφές από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

 

4.  Διαγραφές από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) παρελθόντων ετών

 

5.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Ευθυμίας Καμπόλη συζ. Δημητρίου, το γένος Μανάρα Ευάγγελου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

 

6.  Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 για “Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ.Αγ.Αναργύρων”

 

 

Μοιράσου την σελίδα