Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου   (έκτακτη  Συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), στις 25-6-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.          

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                     

                                              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 25-6-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11203/24-6-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                

                                                                                                                      

 

  1. Αποδοχή των τευχών για την Πράξη «Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων» και έγκριση χρηματοδότησης  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ.:9616/05-06-2020 αιτήσεως του Φωτίου Νέζη  Καθηγητή Μουσικής Αγωγής - εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
  3. Επιχορήγηση 13ου (παραρτήματος) Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Καματερού, για το σχολικό έτος 2020-2021 - εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

  

       

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

                                                        

Μοιράσου την σελίδα