Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έκτακτη) τη Δευτέρα 29-6-2020 ώρα 19:00, δια περιφοράς με το εξής παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020.

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020, που αφορά καταβολή μισθολογικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τον πίνακα:

 

Κωδικός

Περιγραφή

Ενίσχυση

Μείωση

00.6126.0001

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

19.000.00

0,00

10.6021.0004

Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων (τακτικές αποδοχές)

0,00

-19.000,00

10.6041.0004

Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ

700,00

0,00

10.6054.0003

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΛ - ΙΕΚ - ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ

680,00

0,00

15.6041.0007

Αμοιβή μαθητών ΟΑΕΔ

900,00

0,00

15.6055.0004

ΙΚΑ-Μαθητών ΟΑΕΔ

500,00

0,00

10.6021.0004

Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων (τακτικές αποδοχές)

0,00

-2.780,00

20.6041.0006

Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ - ΙΕΚ - ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

900,00

0,00

20.6054.0005

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ

500,00

0,00

20.6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

0,00

-1.400,00

Σύνολα:

23.180,00

-23.180,00

Μοιράσου την σελίδα