Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 32η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                         

 

  1. Διαγραφή υπολοίπου μιας (1) εγγραφής του βεβαιωτικού καταλόγου 82/09-07-

           2019 (κατάλογος τελών καθ/τας και φωτισμού)

  1. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά

          δαπάνη για  τοποθέτηση φωτιστικών  σωμάτων και μετατόπιση στύλων στο

           Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

  1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά

          επανατοποθέτηση και μετατόπιση παροχής με αριθμό 17715617-01 στο Δήμο

          Αγίων Αναργύρων-Καματερού

  1. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά

           δαπάνη για  προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και γραφικής ύλης για τα

           μέλη της ομάδας έργου στο πρόγραμμα LIFE IP AdaptinGR

Μοιράσου την σελίδα