Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2020, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στις 7 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                       

 

1. Καθορισμός μιας νέας θέσης περιπτέρου στη Δημ.Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

2. Τοποθέτηση σημάτων (Ρ-39), απαγόρευσης στάθμευσης, επί της  Λεωφ. Φυλής αρ. 20

    έμπροσθεν εισόδου κατοικίας ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην Δ.Κ.Κ.

Share this post