Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 33η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:  

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,80 € συμπερ.του Φ.Π.Α. για την υπηρεσία: “Διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2020”

 

 

 

Share this post