Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 35η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                         

 

 

1.  Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου “Καθαρισμού κτιρίων μετά από Εισαγγελικές Παραγγελίες”  με ίδια μέσα

 

2. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

 

3. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

 

4. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για επανατοποθέτηση και μετατόπιση παροχής με αριθμό 17715617-01 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 

5.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για έκδοση παραβόλων για ανανέωση ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

 

6.  Καθορισμός αριθμού και ειδικότητας, έγκρισης σύμβασης μίσθωσης έργου, επί αντιτίμω, για το έτος 2020

 

7.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων, πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, για τις υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2020

 

 

Μοιράσου την σελίδα