Σύγκληση Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε   ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η 3η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 5 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                        

 

1.  Οριοθέτηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στον Πεζόδρομο της οδού Κιθαιρώνος την Δ.Κ.Κ. για την αποκλειστική στάθμευση οχημάτων των κατοίκων της οδού

 

2. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, εξαιρουμένων των οχημάτων μεταφοράς ΑΜΕΑ για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ,  επί της οδού Βασ. Γεωργίου αρ.18, έμπροσθεν της εισόδου ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Δ.Κ.Κ.

 

3.  Σχετικά με την άδεια για το κατάστημα (μπαρ) επί της οδού Λ.Κατσώνη αρ. 189 στη ΔΚΑΑ (Γκλάβα Γεωργίας)

 

 

Share this post