Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21.08.2020 έως και 25.08.2020

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων της γεωγραφικής του αρμοδιότητας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και στη συνέχεια να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: agankam@agankam.gov.gr 

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 21.08.2020 έως και 25.08.2020

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή, καθώς περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους υποψήφιους σε περίπτωση πρόσληψης καθώς και τροποίηση μοριοδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 21-08-2020.

ΦΕΚ αρχικό

ΦΕΚ τροποποιητικό

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση

Τροποποίηση Μοριοδότησης

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132023671, 673, 674

Μοιράσου την σελίδα