Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 39η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                  

1. ΄Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου μας και του ΕΔΣΝΑ, για διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.800,00 € συμπερ.ΦΠΑ, για την υπηρεσία: Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “Διοργάνωση πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου”

3.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για  μετακίνηση υπαλλήλου του προγράμματος κατ’ οίκον βοήθεια με μέσα αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ

Share this post