Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου  (έκτακτη συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), σήμερα, 1-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που   

αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Συνημμένα : Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 1-9-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  16242/1-9-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                     

 

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
  2. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 

 

       

 

 

Μοιράσου την σελίδα