Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου-Έκτακτη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου  (έκτακτη συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), την 3-9-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που   

αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (για απορρόφηση

μεγαλύτερου αριθμού παιδιών του Δήμου μας, στους Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς)

Συνημμένα : Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 3-9-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  16386/2-9-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                     

 

  1. Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Β΄Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων  - εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφον.Σταθμών
  2. Τροποποίηση  της  ΄άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  του Α΄Δημοτικού Παιδικού  Σταθμού  της Δ.Ε. Καματερού  - εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφον.Σταθμών
  3. ΄Αδεια ίδρυσης  και λειτουργίας   Μ.Φ.Π.Α.Δ.   με την επωνυμία « ΚΟΥΠΕΠΕ »,   ιδιοκτησίας  Παναγιώτη Καρακώστα   - εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Βρεφον.Σταθμών

 

 

 

Share this post