Τελικά αποτελέσματα για σχολικές καθαρίστριες

Παρακάτω αναρτώνται τα αναλυτικά μόρια για τις σχολικές καθαρίστριες μερικούς απασχόλησης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναρτούμε και πίνακα προσλαμβανομένων ανά είδος απασχόλησης. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

Μοιράσου την σελίδα