Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί  στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α. , στις 9 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9-9-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  16540 /4-9-2020                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                     

 

 1. ΄Εγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. αρ. 444/19 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1.  ΄Εγκριση πρακτικού περί παράτασης της με αρ.πρωτ. 20848/17-9-2019 σύμβασης, για “Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” ΑΜ 101/18 (Ομάδα 9) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Συνεργείων
 2. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 35/2019)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 3.  Συμπλήρωση της με αρ. 216/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά ψήφιση χρηματικού αντιτίμου, για την συμμετοχή στα τμήματα  της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου μας, για την περίοδο 2020- 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. Επικαιροποίηση της αρ. 446/18 αποφ. Δ.Σ. (που αφορούσε την ενταγμένη στο χρηματ.Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” έτους 2018 προμήθεια για “Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρ.χώρων”) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Κων/νου Μανωλιτζά κ.λ.π. στο Ο.Τ. 926 στη Δ.Κ.Κ.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
 3. Καθορισμός τιμήματος, για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Αγγελικής

Μπαρλαμπά του Αθανασίου, στο Ο.Τ. 294 στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 1. Δωρεάν ταφή του κ. Κυριάκου Γκαβέρα – εισηγητής Πρόεδρος ΓΑΙΑ Αγίων Αναργύρων Δημοτική Α.Ε.
 2.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 75/2018)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 3.  Αίτημα παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου, για: α) μέτρα προστασίας εργαζομένων Δήμου, β) μέτρα προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

Share this post