Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική συνεδρίαση) 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί  στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α. , στις 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 για αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Γιαννίρη και εκλογή νέου Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/18.

Share this post