Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 42η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:               

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του ΠΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ088, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3426) για “΄Εργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων”

2. ΄Εγκριση αποδοχής δωρεάς από ΚΕΔΕ (ποσό 7.977,48 € για προμήθεια ειδών διατροφής σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)

3. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για έξοδα νομιμοποίησης και πιστοποίησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

4.    Έγκριση τιμολογίων Α΄ δόσης παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ οικ. Έτους 2020

5.  Απαλλαγή υπολόγου  από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος και φωτιστικού στύλου επί της οδού Α.ΔΙΑΚΟΥ 20 στη Δ.Κ. Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

6. ΄Εγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

 

 

Μοιράσου την σελίδα