Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αναργύρων για το έτος 2020, που θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημοκρατίας 61) στις 24.9.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 κ΄ 89  του Ν. 3852/2010, 89 κ΄ 90 του Ν. 4555/2018.

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

-  Παράταση ωραρίου μετάδοσης μουσικής για το κατάστημα της κας Κυρζίδη Ντιελήσα Αικατερίνης που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 31.

-  Τρέχοντα επίκαιρα ζητήματα αρμοδιότητας Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.

 

 

Μοιράσου την σελίδα