Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε   ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η 43η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:               

                                      

     Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου  μέσω  ΕΣΠΑ

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιράσου την σελίδα