Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”, επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρετής  (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), στις 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 21-10-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  20069 /16-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                     

 

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου  Φυλής  «ΠΑΡΝΗΘΑ»  και  του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, για την χρήση κολυμβητηρίου και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ.Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους” συν.δαπάνης 3.304.574,58 € συμπερ.Φ.Π.Α.   εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή των τευχών για την Πράξη “΄Εργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ.Αγίων Αναργύρων και έγκριση χρηματοδότησης  εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή της με αρ. 115/20 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το

έργο: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών

 

 1. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο : «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών
 2.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “ Επεκτάσεις τμημάτων

αγωγών ομβρίων-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής” Α.Μ. 162/18 – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνικώνΥπηρεσιών

 1. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Παρεμβάσεις Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση πόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για

το έργο: “Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” με Α.Μ. 64/2017 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. ΄Εγκριση πρακτικού παράτασης της με αρ. 17201/11-9-2020 σύμβασης, για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το 2019 – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α’ θμιας Εκπ/σης
 3.  ΄Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το 2019 – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Β’ θμιας Εκπ/σης
 4. Κατανομή ποσού 149.575,30 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (Γ' δόση 2020) – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1. Δωρεάν ταφή άπορου δημότη   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Υπηρεσιών

 

 1.  Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Πολ.Προστασίας και Καθημερινότητας

 

 1.  Εκμίσθωση Κυλικείου Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου στη Δ.Κ.Κ.

 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης, για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 57/19 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  Aποδοχή της με αρ. 130/20 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή της με αρ. 129/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  εισηγητής 

   Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας – στη Δ.Κ.Κ. , περιοχή Γεροβουνό,  Γρ. Αυξεντίου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου, για το

   σχολ.έτος 2021-2022 – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1.   Σχετικά με τη στέγαση των 5ου και 10ου Νηπιαγωγείων Καματερού

  – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1.  ΄Εγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίων 

  Αναργύρων-Καματερού

 

 1.    Συζήτηση σχετικά με αίτημα που κατατέθηκε απ’ την παράταξη

   “Λαϊκή Συσπείρωση” σχετικά με  την απόδοση στους κατοίκους του

   Δήμου μας, των χώρων του ΟΣΕ και του Στρατοπέδου 301

 

    

                        Ενημερώσεις:

                     

                        α. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της “οριοθέτησης και

                            διαμόρφωσης οδού Αισώπου    στη Δ.Κ.Κ.” - αίτημα

                           Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

                       β. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της εξεύρεσης λύσης

                           στέγασης του 8ου Δ.Σ. Καματερού – αίτημα Δημ.Παράταξης

                           “Λαϊκή Συσπείρωση” και συλλόγου γονέων-κηδεμόνων του

                           εν λόγω σχολείου

                       γ. Ενημέρωση σχετικά το θέμα που αφορά αγορά ακατάλληλων

                           μέσων προστασίας, για το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων

                           του Δήμου μας - αίτημα Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

                      δ. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα των προβλημάτων των σχολείων

                          του Δήμου μας (σχετικά με εισαγγελέα και αστυνομία στα σχολεία)

                           - αίτημα Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα