Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, ΦΕΚ 4484/11-10-2020 τεύχος Β΄άρθρο 1, έγγραφο Υπ.Εσωτ.αρ. 60249/22-9-2020), στις 27-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 20598 /23-10-2020                                 

 

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                

 

 

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους” συν. δαπάνης 3.304.574,58 € συμπερ. Φ.Π.Α.   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή των τευχών για την Πράξη “΄Εργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων και έγκριση χρηματοδότησης  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή της με αρ. 115/20 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το

έργο: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο : «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “ Επεκτάσεις τμημάτων

αγωγών ομβρίων-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής” Α.Μ. 162/18 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Παρεμβάσεις Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για

το έργο: “Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” με Α.Μ. 64/2017 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση πρακτικού παράτασης της με αρ. 17201/11-9-2020 σύμβασης, για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. ΄Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το 2019 – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.΄Επιτρ.Α’ θμιας Εκπ/σης
 3.  ΄Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το 2019 – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ.Β’ θμιας Εκπ/σης
 4. Κατανομή ποσού 149.575,30 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (Γ' δόση 2020) – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1. Δωρεάν ταφή άπορου δημότη   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων. Υπηρεσιών

 

 1.  Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Πολ. Προστασίας και Καθημερινότητας

 

 1.  Εκμίσθωση Κυλικείου Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου στη Δ.Κ.Κ.

 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης, για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 57/19 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  Αποδοχή της με αρ. 130/20 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Αποδοχή της με αρ. 129/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  εισηγητής 

   Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας – στη Δ.Κ.Κ. , περιοχή Γεροβουνό,  Γρ. Αυξεντίου   -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

 

 1.   Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ. Υπηρεσιών

 

 1.   ΄Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. με την επωνυμία “GREEN SCHOOL” ιδιοκτ.Πανανέλη Μαρία Μονοτέλη-Θεοδωρίδου Αγγελική Ο.Ε. - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών κ.λ.π.

 

 1.   ΄Εγκριση απότμησης πεζοδρομίου για την κυκλοφοριακή σύνδεση πλυντηρίου αυτοκινήτων, που θα λειτουργήσει στη θέση “Χέρωμα” εκτός σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, βάσει της με αριθ. 13316/2020 σχετικής αίτησης – αποφ. 16/20 της Ε.Π.Ζ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1.    Τοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κολωνάκια) στο τμήμα της οδού Πάρνηθος (πεζόδρομος) μεταξύ των  των οδών Πρωτέως και Χιροσίμα στην Δ.Κ.Κ.  – αποφ. 17/20 της Ε.Π.Ζ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1.   Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού  Γρηγ. Αυξεντίου και Δ. Δημητρίου 20, απέναντι από είσοδο χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ.Α.Α.  – αποφ. 18/20 της Ε.Π.Ζ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1.  Μετατόπιση θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ.Α.Α.- αποφ. 19/20 της Ε.Π.Ζ. -εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1.   Έγκριση υιοθέτησης της πρότασης ψηφίσματος του Δικτύου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε» και τον διακριτικό τίτλο: «SDG 17 GREECE», για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενεργοποίησης των πέντε (5) στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

 

 

 1. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από  πλημμύρες στη Δ.Κ.Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού” (Α.Μ. 111/2017)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

 

 1.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου, για το

   σχολ.έτος 2021-2022 – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1.   Σχετικά με τη στέγαση των 5ου και 10ου Νηπιαγωγείων Καματερού

εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1.  ΄Εγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίων 

  Αναργύρων-Καματερού

 

                33.   Λήψη απόφασης, σχετικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας,

                        στην οδό Ζάππα στη Δ.Κ.Κ., ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε

                        απ’ την παράταξη “Ανυπότακτη Πόλη”

         

                34.   Συζήτηση σχετικά με αίτημα που κατατέθηκε απ’ την παράταξη

   “Λαϊκή Συσπείρωση” σχετικά με  την απόδοση στους κατοίκους του

                         Δήμου μας, των χώρων του ΟΣΕ και του Στρατοπέδου 301

 

                 35.   Συζήτηση για το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής – αίτημα που κατατέθηκε

                       απ’ την παράταξη “Αλληλεγγύη”

           

                36.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Ι. Π. )- εισηγητής                                    Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής    

 

                37.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Μ. Κ. )- εισηγητής                                 Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής    

 

                 38.   Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Ε. Π. )- εισηγητής                                Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής

          

                39Παραχώρηση χρήσης αίθουσας γυμναστηρίου των 5ου – 10ου Δημ.               Σχολείων του Αγ. Αναργύρων σε αθλητικούς συλλόγους -  εισηγητής                           Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού.

 

                                Ενημερώσεις:

                     

                        α. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της “οριοθέτησης και

                            διαμόρφωσης οδού Αισώπου    στη Δ.Κ.Κ.” - αίτημα

                           Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

 

                       β. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της εξεύρεσης λύσης

                           στέγασης του 8ου Δ.Σ. Καματερού – αίτημα Δημ.Παράταξης

                           “Λαϊκή Συσπείρωση” και συλλόγου γονέων-κηδεμόνων του

                           εν λόγω σχολείου

 

                       γ. Ενημέρωση σχετικά το θέμα που αφορά αγορά ακατάλληλων

                           μέσων προστασίας, για το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων

                           του Δήμου μας - αίτημα Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

 

                      δ. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα των προβλημάτων των σχολείων

                          του Δήμου μας (σχετικά με εισαγγελέα και αστυνομία στα σχολεία)

                         - αίτημα Δημ.Παράταξης: “Πόλη του Αύριο”

 

                      ε.  Ενημέρωση για το Πάρκο Τρίτση – αίτημα Δημ.Παράταξης:

                           “Αλληλεγγύη”

       

                    στ.  Ενημέρωση για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ – αίτημα Δημ.

                          Παράταξης: “Ανυπότακτη Πόλη”

                   

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα