Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 47η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:        

1.  Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις

 επιστρεφομένων τελών της ΔΕΗ (Ιατρόπουλος Γ.)

 

2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για

 πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και τοποθέτηση φωτιστικών    σωμάτων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια πηλού και ειδικού γυαλιού για το τμήμα κεραμικής

 

4.   Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφομένων τελών της ΔΕΗ (Καλογεροπούλου Π.)

 

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΑΜ 51/2020, 84/2020, 108/2020).”

 

Μοιράσου την σελίδα