Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 49η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:        

1.  Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού, για εκκαθάριση δαπάνης της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ»

 

2.   ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 115/2020)

 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ', με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΜ 14/2020, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 94879)

 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο : "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΥ" (ΑΜ 131/2020)

 

5. Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού, για εκκαθάριση δαπάνης της εταιρίας με την επωνυμία «EMELIS IKE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Μοιράσου την σελίδα