Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  (έκτακτη Συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020), στις 18-11-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω, μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της απόφασης της Διοίκησης της ΕΤΕ, για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Δημοτική Κοινότητα του Καματερού.

 

              Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που   

          αποσκοπούν στην αποτροπή κινήσεων που δημιουργούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των

          κατοίκων του Δήμου μας.

 

Μοιράσου την σελίδα