Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 50η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Nοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:        

 

1.   Απαλλαγή από  χρηματικό ένταλμα  προπληρωμής, για δαπάνη που αφορά

      προμήθεια πηλού και ειδικού γυαλιού για το τμήμα Πολιτισμού

2.  ΄Εγκριση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Β’ τριμήνου 2020

3.  ΄Εγκριση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Γ’ τριμήνου 2020
4.   Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020 μέσω

      ΕΣΠΑ, για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

5.   Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την

      αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω Covid - 19

6.   Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την τμηματική καταβολή της

       αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των 1)Κων/νου  Τσιούφη του

       Ευάγγελου και 2)Σταυρούλας Τσιούφη του Κων/νου στο Ο.Τ.1211 της Δ.Κ.

       Καματερού

7.   Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης λόγω

      ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των 1)Παύλου Τζαγκαράκη του Νικολάου, 2)Αιμιλίας

      Τζαγκαράκη του Παύλου και 3)Χριστίνας Τζαγκαράκη του Παύλου στο Ο.Τ.121Β της

       Δ.Κ. Καματερού

8.   Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης

       λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας της Ελενης Πανούτσου - Λιάπη του Κων/νου στο Ο.Τ.

       299 της Δ.Κ. Καματερού.

9.  Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού, για την εκκαθάριση δαπάνης

     στον κ. Μπούκη Σεραφείμ του Κων/νου.
 

Μοιράσου την σελίδα