Κυκλοφορία και Στάθμευση των Οχημάτων

Σχετικά με τη στάθμευση των οχημάτων, επιδίωξη του Δήμου είναι να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της περιοχής.

Ζητείται από τον κύριο του έργου να προσκομίσει:

i. αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης των θέσεων στάθμευσης.

ii. αντίγραφο του συνημμένου σε αυτή διαγράμματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι πριν την χορήγηση της βεβαίωσης προς την ΔΕΗ, απαιτείται αυτοψία από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Τ.Υ, για την πραγματοποίηση των θέσεων στάθμευσης.

Η αίτηση για αυτοψία κατατίθεται στο Πρωτόκολλο και απευθύνεται στη Τ.Υ.

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην εμποδίζεται η δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων δίπλα στους κάδους ή σε θέσεις τέτοιες που να εμποδίζεται η μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο* πέραν των κυρώσεων της τροχαίας.

Μοιράσου την σελίδα