Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 54η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   

1. Τροποποίηση της αρ. 284/2020 αποφ. Οικον.Επιτροπής, για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας των: 1) Κων/νου Τσιούφη του Ευαγγέλου και 2) Σταυρούλας Τσιούφη του Κων/νου στο Ο.Τ. 1211 της Δ.Κ. Καματερού

2.  Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000 € από την εταιρεία COSMOTE KΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

3. ΄Εγκριση πρακτικού περί παράτασης της υπ’ αριθ. 17201/11-9-2020 σύμβασης για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

4.  Κατανομή Καλλιτεχνικού Προσωπικού και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ανά ειδικότητα, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο, στο Δημοτικό Ωδείο, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης και στα τμήματα αθλητισμού, για το διάστημα 2021-2022

5. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων του Δήμου Αγίων  Αναργύρων- Καματερού για το έτος 2021

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2021 για τις επιδόσεις των δικογράφων και εγγράφων του Δήμου

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

8. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ.13/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου

9. Λήψη απόφασης  για την έγκριση αποδοχής δωρεάς για παραχώρηση σε κοινή χρήση εκτάσεως 31,28 τ.μ. επί των οδών Καζαντζάκη και 28ης Οκτωβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων  Αναργύρων- Καματερού

10.  Ανανέωση της Σύμβασης Μίσθωσης ΄Εργου του Εξωτερικού Συνεργάτη (Expert) για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο του έργου: “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

- Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»

11. Παράταση σύμβασης της  υπηρεσίας με τίτλο: “Προσδιορισμός των γεωμετρικών στοιχείων του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων επί της Λ. Δημοκρατίας  από την οδό Κ. Παλαμά έως τον Κηφισό Ποταμό” (Α.Μ. 101/2020)


 

Share this post