Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 27η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 23-12-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  24453/18-12-2020

 

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                      

 

 1. Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με: α) κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή και β) παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Πάρκου Τρίση, ύστερα από αιτήματα της Δημ.Παράταξης: “Αλληλεγγύη”
 2.  ΄Εγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας, στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679(ΕΕ)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 3.   Συγκρότηση  Εκτιμητικής Επιτροπής για εκποίηση, μίσθωση Δημοτικών ακινήτων και  κινητών πραγμάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά, μίσθωση από το Δήμο ακινήτων και κινητών πραγμάτων τρίτων, ή της αποζημίωσής τους, Ο. Ε. 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 4.   Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 5.  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής γενικών εργασιών, έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 6.  Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω των  20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ – 60.000,00 €, έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών        
 7.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, έτους 2021  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 8.  Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την  εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 9.  Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 10.  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 11.  Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία για το Οικονομικό Έτος 2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών
 12.  Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων για το έτος 2021 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 13. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού για το έτος 2021 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 14.  Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Πάρνηθος αρ.40, στην Δ.Κ.Α.Α. -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 15.  Tοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Αττάλου αρ.58, στην Δ.Κ.Κ.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 16.  Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου, έμπροσθεν της μίας εισόδου του 2ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων στην οποία υπάρχει διαμορφωμένη ράμπα, στην Δ.Κ.Α.Α.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 17.  Επικαιροποίηση της με αριθμό 244/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ που  βρίσκεται σε Νησίδα πρασίνου – εγκεκριμένη οδό Πάρνηθος στα  Ο.Τ. 527-526Α  στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 18.  Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί τμημάτων των οδών Αριστείδου και Αγ.Παρασκευής, στην πλατεία Ανάκασας, στη Δ.Κ.Α.Α.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 19. Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού  Πάροδος Γεωργίου Παπανδρέου, απέναντι από είσοδο χώρων στάθμευσης  στον αρ. 3 στην Δ.Κ.Α.A.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 20.  Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, στο τμήμα της οδού Μεσολογγίου από την οδό Ηγουμενίτσης ως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου   στην Δ.Κ.Α.Α.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 21.  Απαγόρευση εισόδου οχημάτων άνω των 2tn στο τμήμα της οδού Θεοτόκου μεταξύ των οδών Γούναρη και Κ. Παλαμά, στην Δ.Κ.Κ. -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 22.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση τμημάτων των οδών Αριστείδου και Πινδάρου, στην πλατεία Ανάκασας, στην Δ.Κ.Α.Α.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 23.  Αντιδρόμηση της οδού Θεμιστοκλέους στην Δ.Κ.Α.Α.  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος TεχνικώνΥπηρεσιών
 24.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών
 25.   Πλήρωση της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

Ενημερώσεις  - Ανακοινώσεις

 

 

                                  

Share this post