Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (έκτακτη)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου    (έκτακτη συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020), σήμερα, 13-1-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω  θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

΄Εγκριση  υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ (τμήμα ΟΕΚ) για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για είκοσι πέντε ( 25)  έτη,  των  τεσσάρων (4) καταστημάτων  και μίας (1) αίθουσας συγκέντρωσης στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΚΑΜΑΤΕΡΟ Ι στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού

 

Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται στη λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι  

  15/1/2021, ύστερα από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ (τμήμα Ο.Ε.Κ.). Σχετικός ο  

   Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88Α).   

Share this post