Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 6/2020

Αποτελέσματα ΣΟΧ6/2020 που αφορά πρόσληψη προσωπικού 18 ατόμων με 8μηνη σύμβαση.

Προσλαμβάνονται 9 εργάτες καθαριότητας και 5 οδηγοί. Δεν προσλαμβάνονται χειριστές μηχανημάτων έργου, διότι κανένας υποψήφιος δεν είχε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

Ακολουθούν οι πίνακες.

Πινακας επιτυχόντων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Πίνακας επιτυχόντων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας απορριπτέων -ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

Πίνακας απορριπτέων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας απορριπτέων  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Share this post