Συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό δίκτυο RegHub 2.0

Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

στο ευρωπαϊκό δίκτυο RegHub 2.0

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο RegHub 2.0, το οποίο στοχεύει μέσω ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους δημότες να φέρει πιο κοντά τους πολίτες στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Με βάση τις απαντήσεις των ευρωπαίων πολιτών χαράσσεται ευκολότερα και η εκάστοτε πολιτική στη συνέχεια. Στο ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες από όλη την Ευρώπη. 

Στον Δήμο μας, η πρόσκληση έγινε γνωστή από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στη συνέχεια ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού υπέβαλε αίτηση συμμετοχής για το ευρωπαϊκό δίκτυο RegHub 2.0., η οποία έγινε δεκτή κατόπιν ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, το RegHub 2.0. αποτελεί ένα δίκτυο από δημόσια περιφερειακά και τοπικά «σημεία επαφής» τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσα από διαβουλεύσεις σχετικές με τις πολιτικές της Ε.Ε.  συντάσσοντας στη συνέχεια εκθέσεις εφαρμογής, χρήση των οποίων έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ).

Η ΕτΠ εγκαινίασε το 2018 την πιλοτική φάση του Δικτύου περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (RegHub). Έκτοτε, το δίκτυο έχει προσεγγίσει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους φορείς μέσω διαφόρων στοχευμένων διαβουλεύσεων και έχει εκπονήσει εκθέσεις εφαρμογής για θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, η ποιότητα του αέρα, η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινή γεωργική πολιτική και οι κρατικές ενισχύσεις.

Επί του παρόντος, το δίκτυο αποτελείται από 46 μέλη, δήμους και περιφέρειες και 10 παρατηρητές.

Από την ελληνική πλευρά, στο δίκτυο, εκτός από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, συμμετέχουν επίσης, ο Δήμος Βόλβης, καθώς και οι Περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. 

Τα σημεία επαφής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό που έχει οριστεί, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του RegHub και σε όλες τις διαβουλεύσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του, να συλλέγει αποκρίσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς για κάθε διαβούλευση του RegHub, να ενεργεί ως σημείο επαφής για τα συναφή ιδρύματα και τους οργανισμούς της επικράτειάς του που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. και να παρέχει στην ΕτΠ ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. σε τοπικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2021 και μετέπειτα, το δίκτυο θα εστιάσει στους τομείς πολιτικής των οποίων η εφαρμογή στους δήμους και τις περιφέρειες είναι ζωτικής σημασίας και οι οποίοι αποτελούν βασική προτεραιότητα της ΕΕ, όπως η ανάκαμψη από την πανδημία COVID19.

Περισσότερες πληροφορίες: cor.europa.eu/el/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx.

 

 

 

 

Share this post