Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ 5/2020

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ 5/2020 που αφορά σε πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση έως 31/07/2021.

Προσλαμβάνονται ο πρώτος αναγραφόμενος υποψήφιος για τις ειδικότητες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος και οι δύο πρώτοι αναγραφόμενοι για την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. 

Πίνακας κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιακόμων 

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πίνακας απορριπτέων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 

 

Share this post