Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2021 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής β/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )  την 28η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ  2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο :    “Αποδοχή και κατανομή Δ΄δόσης 2020 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων”

Share this post