Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών μέσα από το Horizon 2020

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συμμετέχει με Δήμους και φορείς από την Ευρώπη στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 με τίτλο "MyLifeCycle" και θέμα την έρευνα ως προς τις συνήθειες των κατοίκων σχετικά με την κατανάλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητα, την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους στα θέματα αυτά και την ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση των συνηθειών αυτών.  

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος από τις εκπομπές αερίων, την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στην πρόταση συμμετέχουν συνολικά 17 φορείς από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων Δήμοι, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες και ΜΚΟ.

Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, στελέχη του Δήμου θα επιλέξουν ομάδες κατοίκων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσουν έρευνα για τις συνήθειές τους ως προς την κατανάλωση ενέργειας και θα υλοποιήσουν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη προτάσεων με σκοπό την αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών και τον προσανατολισμό τους προς την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. 

Σημαντική πρόσθετη αξία από τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση, εκτός από τη χρηματοδότηση, είναι η δυνατότητα για την υλοποίηση καινοτομικών δράσεων που αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την Ε.Ε. καθώς και η δικτύωση με ευρωπαϊκούς δήμους και φορείς που είναι πρωτοπόροι στα θέματα αυτά.

Share this post