Πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ4/2020

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την προκήρυξη υπ' αριθμόν ΣΟΧ4/2020 και αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31-08-2021- με δυνατότητα ανανέωσης- για το Κέντρο Κοινότητας Αγίων Αναργύρων. 

Προσλαμβάνονται 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, που είναι οι πρώτοι αναγραφόμενοι στη σειρά κατάταξης του αντίστοιχου με την ειδικότητα πίνακα. 

Πίνακας κατάταξης ΠΕ Ψυχολόγων

Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 

Πίνακας απορριπτέων ΠΕ Ψυχολόγων 

Πίνακας απορριπτέων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 

Μοιράσου την σελίδα