Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 24-2-2021, ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 24/2/2021, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3327/19-2-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                                                                                     

 

 1. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων  

χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου έτους

2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1.  Παράταση μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των αρχείων της Δ.Κ.Κ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Α.Μ. 25/2015)” συνολ.δαπάνης εργασιών 49.726,75 € συμπερ.του Φ.Π.Α.-

εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση κατασκευής ράμπας στην είσοδο του κτιρίου του 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων, για ΑμεΑ, στα πλαίσια συμμετοχής των μαθητών του εν λόγω σχολείου στο πρόγραμμα “Βουλής των Εφήβων 2020-2021” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής

 

 1. ΄Εγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την αρ. 315/2020 αποφ. Δ.Σ.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Δικαίωμα έκπτωσης στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού, σε Πολιτιστικές & Αθλητικές δραστηριότητες  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. Πρόταση χορήγησης υποτροφίας για το Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. ΄Εγκριση σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο μας (κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ” της ΓΓΠΠ) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 

 1. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α΄θμιας Εκπ/σης

 

 1. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 11ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α΄θμιας Εκπ/σης

 

 1.  Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και του Τ.Π.Κ.Δ., για χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου: “Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό” - σχετ.η αρ. 45/2021 αποφ. Ο.Ε.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανέγερση του 12ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Καματερού», ποσού € 990.000,00 ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του  - σχετ.η αρ. 44/2021 αποφ. Ο.Ε.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τους Κ.Α. 62 & 64 του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικ.έτος 2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 211/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό υπευθύνων των νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  ( ΚΔΑΠ ) που ιδρύθηκαν στον Δήμο μας

- εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

 

 

 1. Ψήφισμα σχετικά με τον Νέο Εκλογικό Νόμο για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη – Αίτημα της  Δημ.Παράταξης: “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”

 

 1. Αίτημα της παράταξης: “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” για συζήτηση των αρνητικών για το λαό της Αττικής,  εξελίξεων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

 

 1. Αίτημα της παράταξης: “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” για ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου κ.λ.π. σχετικών θεμάτων

 

 

               Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις :

 

1.  Επιστολή παραίτησης από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, του κ. Αντώνη Καράλη

 

2.  Ερώτημα -αίτημα της παράταξης: “ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ” σχετικά με την κακοκαιρία, καθώς και για τους άστεγους και τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου

 

3.  Αίτημα της παράταξης: “ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”, για ενημέρωση σχετικά με το Κέντρο “ΦΑΕΘΩΝ”

Μοιράσου την σελίδα