Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΣΜΕ 1 /2021

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού 12 ατόμων ειδικότητας μουσικών και χορευτών-χορογράφων. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς από τις 3 Μαρτίου 2021 έως και τις 12 Μαρτίου 2021. 

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση με πληροφορίες. 

Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε την αίτηση και να τη συμπληρώσετε 

Share this post