«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    14/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   αρ.πρωτ.26.558/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα

ΤΗΛ…2102313338/2132039950
ΦΑΞ.   2102380646
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες

(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,

όπως ο Πίνακας διανομής)

 

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                             1. κ. Δήμαρχο

                                                                            

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 07η /2014 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 18η του μηνός IOYΛIOY    2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα14.00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
 
 

                                                                     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                              Καματερού

 
 
 
                                                                  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 07ης  /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

18/07/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ

Αρ.πρωτ. 26558/14-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο   Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ” στη οδό Θεσσαλονίκης 21 στο Καματερό. Αίτημα κ. ADRYJAN MARIANNA του LUCJAN.

 

ΘΕΜΑ 2ο Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο” επί των Λ.Δημοκρατίας 11Α & Γούναρη 1 στο Καματερό. Αίτημα “ΟΕ ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΟΥ”.

 

ΘΕΜΑ    3ο    Προέγκριση ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” στη οδό Βασ.Γεωργίου 2-4 στο Καματερό. Αίτημα κ. ΜΠΑΡΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Κυριάκου.

 

ΘΕΜΑ   4ο    Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης Υπαίθριου στάσιμου & υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
  1. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                     9.       ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. ΜΠΕΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                             10.       ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΣΒΑΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
  4. ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  5. ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
  6. ΞΥΠΤΕΡΑ ΜΠΟΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
  7. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  8. ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
 

Share this post