Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ Δήμου, εκπροσώπων σχολείων και Ιδρύματος «Η Θεοτόκος»

Μία πιλοτική δράση που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και θα δώσει ανάσα για τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Γεροβουνό αναπτύχθηκε από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Η δράση αφορά στην ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης".

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, θεωρώντας ότι το υπαρκτό σήμερα έντονο πρόβλημα λειψυδρίας του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και λύση του προβλήματος πλημμυρικών φαινομένων, τουλάχιστον στην περιοχή του Γεροβουνού, θα δημοπρατήσει την εκπόνηση μελέτης για τον σχεδιασμό υπόγειας δεξαμενής εντός του αύλειου χώρου του Συγκροτήματος Σχολείων.

Έτσι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/02/2021 η ενημερωτική συνάντηση μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, τον οποίο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Δανάκος και τα μέλη της Ομάδας Έργου LIFE IP-AdaptInGr, των Διευθυντών του 7ου Δημ. Σχολείου Καματερού, του 1ου Γυμνασίου Καματερού και του 1ου Λυκείου Καματερού καθώς και μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος "Η Θεοτόκος".

Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων των σχολείων και του Ιδρύματος αναφορικά με την πιλοτική δράση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο πλαίσιο του έργου "LIFE IP - AdaptInGR - Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα– Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFEIP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)".

Η μελέτη αυτή θα προσδιορίζει την πιο ωφέλιμη διαχείριση των υδάτων της δεξαμενής με μια σειρά από δράσεις περιβαλλοντικού και επιμορφωτικού ενδιαφέροντος, όπως δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος, δημιουργία βοτανικού κήπου, χρήση του νερού για καθαριότητα, πυρόσβεση, κλπ. Επίσης, θα προβλέπεται και η δυνατότητα παροχέτευσης στο γειτονικό κοινωφελές ίδρυμα "Η Θεοτόκος", ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για τις όποιες ανάγκες του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα και τέθηκαν προβληματισμοί οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψιν στο γενικότερο σχεδιασμό της Πιλοτικής Δράσης.

Η ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων για την Πιλοτική Δράση του Δήμου ήταν απαραίτητη στη φάση αυτή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη προτάσεις/παρατηρήσεις/προβληματισμοί στον τελικό σχεδιασμό πριν τη δημοπράτηση και αφετέρου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη για την συμβολή τους που τυχόν θα χρειαστεί στην περαιτέρω διαδικασία (αυτοψίες, αποτυπώσεις κ.λ.π. στους χώρους των σχολείων και του Ιδρύματος, συζητήσεις επί των προτάσεων των μελετητών, κ.α.), σύμφωνα και με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου ως προς το Πρόγραμμα LIFE IP. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την έναρξη μιας οριζόντιας συνεργασίας και αμοιβαίας εκμάθησης που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση της πιλοτικής δράσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Επιπλέον, η συνάντηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την ενεργοποίηση, την αύξηση της συμμετοχής και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και πολιτών-φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα της πόλης συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου https://agan.gov.gr/index.php και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/.

Τhis project has received funding from the European Union’s LIFE IP programme under grant agreement No. LIFE17IPC/GR/000006

adaptivegreece.gr

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα