Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 12η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021

2.  Λήψη απόφασης επί της  υπ’ αρ.καταθ.11822/2021  αγωγής που έχει ασκήσει η εργαζόμενη Καλλιόπη Μαρτάκη – στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι της Κοινωνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

3. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση τμημάτων Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 περιοχή Μυκονιάτικα Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων” (Α.Μ. 23/2014)

4.  Έγκριση περί Αποδοχής των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση» και Υποβολής της αντίστοιχης αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

5.  Έγκριση περί Αποδοχής των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός  και  Αθλητισμός» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 με τίτλο: «Συντήρηση  δημοτικών  ανοιχτών  αθλητικών χώρων, σχολικών  μονάδων,  προσβασιμότητα  ΑΜΕΑ » και Υποβολής της αντίστοιχης αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Συντήρηση  σχολικών μονάδων  Δήμου  Αγίων Αναργύρων – Καματερού»

6.   Έγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και Αποσφράγισης Οικονομικών   

Προσφορών  της Προμήθειας  με τίτλο: "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας-παροχή γάλακτος για το έκτακτο προσωπικό καθαριότητας που προσέλαβε ο Δήμος για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων-κοινωνικών δομών και υπηρεσία περιβάλλοντος λόγω covid-19΄΄ (ΑΜ 18/2021)

7.  Έγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και Αποσφράγισης Οικονομικών   

Προσφορών  της Προμήθειας  με τίτλο: "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας-παροχή γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου έως ότου τελειώσουν οι διαδικασίες υλοποίησης της ΑΜ 121/2020 μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή  (ΑΜ 23/2021)΄΄

8.  Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου από Τράπεζα Ελλάδος

 

Μοιράσου την σελίδα