Σύγκληση σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής     Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )    την 31η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 12.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο :   “ Αποδοχή και κατανομή της Α΄δόσης  2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της  α΄θμιας  του  Δήμου  μας

 

Θεμα 2ο  :    Αμοιβή  Σχολικών Τροχονόμων για το μήνα  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  2021”

 

Θεμα 3ο :     “Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού στο  5ο ΝΗΠ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”

 

Θεμα 4ο :      “Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού στο  11ο ΝΗΠ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”

 

Θεμα 5ο :   “Λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ538/Β/11-2-21 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021”

 

Share this post