Προκήρυξη για προσλήψεις ΣΜΕ 2.2021

 

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, από την ημερομηνία πρόσληψης, δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 03.04.2021  και λήγει την 12.04.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ

 

 

 

Share this post